Privacy

EREA Energy Engineering, gevestigd aan Ruggeveldstraat 1A in 2110 Wijnegem (België), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1. Contactgegevens:

Onze website: https://www.erea.be
Adres:
Ruggeveldstraat 1A,
2110 Wijnegem
E-mail: info@erea.be
Telefoon: + 32 3 355 16 00

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij EREA Energy Engineering verwerken we jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Je voor- en achternaam
 • Geslacht (alleen voor personeel en medewerkers)
 • Geboortedatum (alleen voor personeel en medewerkers)
 • Geboorteplaats (alleen voor personeel en medewerkers)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat ons bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Je internetbrowser en apparaattype
 • Je bankrekeningnummer (alleen in uitvoering van een overeenkomst)

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bij EREA Energy Engineering verwerken we de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, enkel van onze personeelsleden omwille van wettelijke verplichtingen:

 • Gezondheidsgegevens (alleen van personeel)
 • Rijksregisternummer (RRN) (alleen van personeel en medewerkers)

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bij EREA Energy Engineering verwerken we jouw persoonsgegevens voor verschillende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren
 • We analyseren je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • We volgen je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoeften.
 • We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

EREA Energy Engineering neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EREA Energy Engineering) tussen zit. EREA Energy Engineering gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Microsoft Office 365 voor algemene administratieve doeleinden en heeft specifieke software voor enterprise resource planning (ERP) en Customer relationship management (CRM).

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EREA Energy Engineering bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor klantgegevens een bewaartermijnen van 20 jaar omwille van onze dienstverlening na verkoop.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

EREA Energy Engineering deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. EREA Energy Engineering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt EREA Energy Engineering jouw persoonsgegevens aan andere derden indien daartoe een gerechtvaardigd belang is zoals het verbeteren van onze dienstverlening, je te informeren van diensten of omwille van direct marketing.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EREA Energy Engineering gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. EREA Energy Engineering gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Lijst van gebruikte cookies toevoegen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door EREA Energy Engineering en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar sales@erea.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, identiteitskaartnummer en rijksregisternummer (RRN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. EREA Energy Engineering wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bij EREA Energy Engineering nemen we de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via sales@erea.be.