Is er veel onderhoud aan een transformator?

Onder normale gebruiks- en atmosferische condities heeft een natuurlijk gekoelde transformator bijna geen onderhoud nodig. Een visuele inspectie van de transformator en de aansluitingen is voldoende. Het is daartegen wel van belang ze af en toe te reinigen (stofvrij maken). De frequentie van deze inspecties hangt af van de atmosferische conditie van het lokaal waar de transformator opgesteld staat.

In geval van extreem vervuilende condities (stofafzetting) kan het nodig zijn de transformator te reinigen. Ophoping van stof of ander afval op de isolerende oppervlaktes kan problematisch worden. Wanneer de koeling verhinderd wordt, kan de transformator oververhitten. Bij een hoge luchtvochtigheid kan de ophoping bovendien vocht absorberen.

De beste manier om de EREA transformator dan te reinigen is met een stofzuiger. Perslucht (bij lage druk) kan eventueel ook gebruikt worden maar men dient er dan op toe te zien dat het vuil niet dieper in de isolatie geblazen wordt.