Wat is de terugverdientijd voor een blue e³ transformator?

Extreme situatie

Bij 100% vollast en gebruik 24/24 u. en 7/7 dagen

Investering op 1 jaar terugverdiend

Voorbeeld: gsm-communicatiemast

Realistische situatie

Bij 75% belasting en gebruik 1 shift per dag

Investering op 3 à 5 jaar terugverdiend

Voorbeeld: motor schrijnwerkerij