Waarom maakt de transformator een brommend geluid?

Transformatorgebrom of transformatorruis wordt veroorzaakt door de herhaalde uitzetting en inkrimping van de stalen kern in de transformator. Dat heet magnetostrictie. De magnetische velden worden opgewekt door wisselstroom en golven mee op het ritme van de stroom. De uitzetting van de kern hangt af van de hoeveelheid flux, die op zijn beurt afhangt van de toegepaste spanning en het aantal windingen van de transformatorspoelen. De magnetische flux die door de transformatorkern gaat, varieert voortdurend waardoor de kern uitzet en inkrimpt. Met dus een zoemend of brommend geluid als gevolg.