Wat zijn de maximale temperaturen die door de isolatieklassen worden gewaarborgd?

Klasse Temperatuur in °C

Y 90

A 105

E 120

B 130

F 155

H 180

C >180

De temperatuurklasse van een elektrotechnisch product, zoals een transformator, duidt de maximale temperatuur aan waarbij de isolatiematerialen en de isolatiesystemen een thermische stabiliteit waarborgen in verhouding tot de ouderdom. De thermische klassen en de temperaturen die eraan toegewezen zijn, staan hierboven vermeld.

Deze temperaturen hebben betrekking op de werkelijke temperaturen van het isolatiemateriaal en niet op de opwarming van de transformator of de maximale omgevingstemperatuur.